Lukuvuositiedote 2016-2017


Aseman koulun lukuvuositiedote 2016-2017
Yhteystiedot

Aseman koulu

Opintie 35

23100 Mynämäki

Puh. 044­4356639, rehtori 044­5699411


Henkilökunta

Sanna-­Mari Paavilainen luokanopettaja 1­-2.lk     

Suvi­-Elina Salminen luokanopettaja 3-­4.lk     

Mika Ihanamäki luokanopettaja, rehtori 5-­6.lk

Paula Mäkinen erityisopettaja PU­LU­KI

Mia Vuorela kieltenopettaja EN

Arja Myllymäki laitoshuoltaja

Ada Iso-Kouvola koulunkäynninohjaaja


Sähköpostiosoitteet opettajilla muotoa: etunimi.sukunimi@mynamaki.fi


Koulun työajat

-­ lukuvuoden aikana tutustumisretkiä

-­ osallistutaan Mynämäen kunnan yhteisiin tapahtumiin

-­ 1-­6. lk:n leirikoulumatka Tampereen Varalaan 10-12.5.2017

-­ uinteja lukuvuoden aikana

-­ valokuvaus     2.9

-­ yleisurheilukilpailut     7.9

- SYYSLOMA                           13.10.2016 - 16.10.2016

- jouluateria       vko 50

- joulujuhla                                    14.12 klo 18

- joulukirkko ja todistusten jako       22.12.

- JOULULOMA                        23.12.2016 - 8.1.2017

--  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- --  --  --  --

- kevätlukukausi alkaa     9.1.2017

- ystävänpäiväradio

- TALVILOMA                          20.2.2017 - 26.2.2017 (vko 8)

- kevätkirkko ja todistusten jako       3.6.2017 (LA)Koulumatkat

Opettajat eivät ole valvontavastuussa koulumatkoista. Koulumatkoilla tulee noudattaa liikennesääntöjä erityisen tarkasti. Koulumatkansa pyöräilevillä koululaisilla on oltava pyöräilyky​pärä päässään. Myös luokkien yhteisillä pyöräretkillä edellytämme kypärän käyttöä. Polkupyörien kunto, valaisimet ja heijastimet on tarkastettava.


Koulumatkoihin oppilaat eivät saa käyttää Opintietä, vaan käytetään pyörätietä. Opastakaa lapsellenne turvallinen koulureitti. Totuttakaa lapsenne kulkemaan koulumatka omatoimisesti. Koulumatkasta koululainen saa kätevästi tarpeellista päivittäisliikuntaa. Koulun pihaan ajaminen koulupäivän aikana on kielletty muilta kuin huoltoajoneuvoilta ja takseilta/busseilta.


Koulumatkaan tulee varata riittävästi aikaa, jotta koululainen ehtii ajoissa oppitunneille.Oppikirjat, koulutarvikkeet ja ­varusteet

Koulutarvikkeista on pidettävä hyvää huolta. Usein oppikirjoja kierrätetään useamman vuoden ajan, joten kirjan kannet täytyy päällystää, jotta ne säilyvät siistimpänä pitkään. Kirjan huolellinen käsittely pidentää sen käyttöikää. Koululaisen on huolehdittava koulutarvikkeistaan ja kotitehtävistään niin, että tarvittavat kirjat, vihkot ym. ovat koulupäivinä mukana ja kotitehtävät tehtyinä.


Kotitehtävien teossa kannattaa opetella alusta alkaen tietty rytmi, esimerkiksi heti koulupäivän jälkeen. Näin tehtävät tulevat tehdyiksi säännöllisesti.


Merkitkää koululaisen tavarat aina kun se on mahdollista. Varsinkin liikuntavälineitä jää koululle, eikä niille enää myöhemmin löydy omistajaa. Kadonneita tavaroita voi etsiä koululta ja kysyä opettajilta.


Omia arvotavaroita ei saa tuoda kouluun muutoin kuin sovittuina aikoina kuten esim. teema/pelipäivinä.


Jos koululaisella on koulupäivän aikana mukanaan kännykkä, se on pidettävä äänettömänä ja poissa näkyviltä. Kännyköitä ei saa käyttää koulupäivän aikana. Koulu ei vastaa kadonneesta tai rikki menneestä kännykästä. Jos oppilaalla on pakottava tarve käyttää kännykkäänsä koulupäivän aikana, on lupa sen käyttöön pyydettävä luokanopettajalta.Poissaolot

Koululaisen poissaolosta tulee ilmoittaa kouluun mahdollisimman pian, mielellään Wilmaan pikaviestinä tai koulun kännykkään. Ylimääräistä poissaoloa anotaan hakemuslomakkeella, joita saa luokanopettajalta tai voi tulostaa koulun kotisivuilta. Hakemus tehdään aina loman pituudesta riippumatta. Alle 5 päivän loman myöntää oma opettaja, sitä pidemmät koulun rehtori. Hakemus jätetään hyvissä ajoin ennen aiottua poissaoloa (koulu ei suosittele ylimääräisiä poissaoloja). Koulutehtävistä sovitaan luokanopettajan kanssa. Tehtävät tulee suorittaa loman aikana huoltajien ohjaamina.Välitunnit

Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona. Välituntialue on koulun etupiha, kentän ympäristö sekä rajattu alue viereisestä metsästä. Koulualueelta ei saa poistua. Asuntolan taakse eikä parkkipaikalle saa mennä välituntien aikana.


Joskus opettaja voi jättää luokan tai oppilaita luokkaan tekemään tehtäviä välitunnin ajaksi. Kaksoistunteja, varsinkin liikunta­, kuvaamataito­ ja käsityötunteja, pidetään ilman taukoa. Jos tunnit ovat iltapäivän viimeiset tunnit, koulupäivä päättyy välitunnin verran aikaisemmin kuin mitä tunnit normaalisti päättyvät.


Välitunti päättyy kellon soittoon, jolloin siirrytään ripeästi takaisin luokkaan. Talvisin kengistä harjataan lumet.


Talvisin kovilla pakkasilla välitunnit voidaan viettää sisällä ja aamulla voi tulla suoraan sisälle. Pakkasraja on ­-15 astetta.


Lukuvuonna 2016-2017 jatketaan pidennettyä välituntia. Tällöin ensimmäinen välitunti on lyhyempi ja toista välituntia pidennetään. Pidennetyistä välitunneista pyritään kehittämään liikunnallisia.


Unohdukset

Jos 3­-6.luokan oppilaalle kertyy 5 unohdusta kuukauden aikana, seurauksena on 30 min. jälki-­istuntoa. Unohduksia ovat mm. kirja/vihko kotona, liikuntavarusteet kotona, tehtävät tekemättä tai pyöräily ilman kypärää. Unohdukset merkataan opettajakohtaisesti ja ne ”nollaantuvat” kuukauden päätyttyä tai jälki-­istunnon jälkeen. Käytäntö otetaan käyttöön syyskuusta alkaen. Tekemättömien tehtävien teettämisestä huolehtii jokaisen luokan opettaja itse parhaaksi katsomallaan tavalla.Liikunta

Liikuntatunneiksi tulee varata sisä­ ja ulkoliikuntaan sopiva erillinen joustava asu ja liikuntaan soveltuvat jalkineet. 3­-6.luokkalaisten poikien liikuntatunneilla käytetään salissa vaaleapohjaisia tossuja. Aamuliikuntatuntien jälkeen peseydymme, joten silloin mukaan tarvitaan pyyhe. Liikuntatuntien aiheet tiedotetaan Wilman kuukausitiedotteessa. Liitteenä lisäksi liikunnan vuosikello.Oppilashuollosta

Koululaiset käyvät hammashoidossa Mietoisten hammashoitolassa. Oppilaat kuljetetaan hammashoitoon taksilla.


Oppilashuoltotyöryhmä, johon kuuluu mm. rehtori, luokanopettaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, sekä koulupsykologi, kokoontuu tarvittaessa hoitamaan mahdollisia koululaisten koulunkäyntiin liittyviä ongelmia. Koululaisenne koulunkäyntiin liittyvistä asioista voi aina kysyä luokanopettajalta tai koulun rehtorilta.


Kouluterveydenhoitaja Henna Salmi on tavattavissa terveysasemalla päivittäin (puh. 044­4357595, s­posti: henna.salmi@soteakseli.fi). Koululla Henna käy aina parillisina keskiviikkoina tehden mm. terveystarkastuksia.


Koulukuraattori Harri Nieminen puh. 045­132 6437 tavattavissa sopimuksen mukaan koulutoimistossa


Psykologi toimii lasten ja nuorten ja heidän perheidensä tukena mm. kouluissa. Voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on huoli lapsesta tai nuoresta. Työ on yleensä psykologin tutkimuksia ja keskustelua lasten ja vanhempien kanssa yhdessä tai erikseen. Psykologi Monika Korkeamäki, puh. 044­4357578, puhelinaika ma-­to klo 12.00 -­ 12.30.Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan oppilaan, vanhempien tai opettajan aloitteesta opinnoissa jälkeen jääneille.Vanhempainvartit

Vanhempainvartit pidetään luokkakohtaisesti opettajien parhaaksi katsomana aikana.Erityisopetus

Erityisopetusta antaa tarpeen mukaan erityisopettaja Paula Mäkinen maanantaisin.Tiedottaminen

Tässä koko lukuvuotta koskevassa tiedotteessa on tärkeimpiä kouluvuoteen liittyviä asioita. Säilytä tämä tiedote. Lukuvuoden aikana koulun ajan​kohtaisista asioista ja tapahtumista tiedotetaan Wilmassa. Jatkossa tiedotamme tärkeimmistä asioista joka kuukausi kuukausitiedotteella.


Luokanopettajan ja kodin välillä päivittäiset tärkeät asiat voi toimittaa pääasiassa Wilman kautta, puhelimitse, tekstiviestein tai sähköpostilla.Oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminta jatkuu. Jokaiselta luokalta valitaan edustaja oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden kykyä ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä. Luokan edustajan tai aloitelaatikon kautta kaikki oppilaat voivat olla vaikuttamassa koulun asioihin. Oppilaskunta suunnittelee ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa, virkistystoimintaa, kouluviihtyvyyttä ja koulutyötä. Toimimalla oppilaskuntatyössä oppilas voi harjoitella erilaisia osallistumis-­ ja vaikuttamistaitoja. Oppilaskunnan ohjaajana toimii joku koulun opettajista.HUOM! Päivittäkää mahdolliset osoite, puh. ym. muutokset Wilmassa kohdassa Lomakkeet ➜ Oppilas- ja huoltajatietojen päivitys.HYVÄÄ JA ANTOISAA LUKUVUOTTA!Comments